Aparatul de specialitate al primarului

Compartimentul Juridic

 • Gheorghe Roxana-Mihaela - consilier juridic

 

Compartiment Contabilitate

 • Nancu Zoe Gina – expert

 

Compartimentului Financiar-contabil gestionare fonduri europene si resurse umane

 • Calin Anisoara - consilier


Compartiment Achizitii Publice si Executare silita

 • Oncescu Lidia - consilier

 

Compartiment Cadastru, Urbanism-Amenajarea teritoriului si fond funciar

 • Gramnea Duţu Ioana - consilier

 

Compartiment Agricol:

 • Pǎun Daniela Cecilia - inspector

 

Compartiment Asistenta Sociala si Arhiva:

 • Bordei Elena Virginia - consilier

 

Compartiment Stare Civila, Registratura, Relatii cu publicul

 • Oancea Florentina - consilier

 

Compartiment Impozite si taxe

 • Nita Ancuta - inspector

 

Compartiment Cultura

 • Constantinescu Florica - referent de specialitate

 

Compartiment Administrarea Domeniului Public/Privat si SVSU

 • Lazar Ionel - referent

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.